Monthly Archives: paź 2014

PROGRAM LIFE NA LATA 2014-2020

 

Minister Maciej Grabowski i Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha podpisali porozumienie w sprawie współpracy w zakresie wsparcia wdrażania programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE ustanowionego na lata 2014-2020.

 

1216698315

Całkowity budżet programu LIFE na poziomie UE na lata 2014-2020 to ponad 3,4 mld euro. Środki te będą dystrybuowane w ramach dwóch podprogramów:

1. Działania na rzecz środowiska, gdzie wsparcie uzyskają przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami, przyrody i różnorodności biologicznej oraz zarządzania i informacji w zakresie środowiska,

2. Działania na rzecz klimatu,w którym wspierane będą inicjatywy dotyczące łagodzenia i dostosowania do skutków zmiany klimatu oraz zarządzania i informacji w zakresie klimatu.

 

 

Czytaj więcej