Category : Aktualności z branży

Drugi nabór do programu KAWKA

Program KAWKA  to „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.

Na drugą edycję programu przeznaczono 160 mln zł, czyli o prawie 40 mln więcej, niż podczas I naboru. Przypomnijmy, podczas pierwszej edycji programu rozlokowano 121 mln zł.

Za te pieniądze, planowane jest zlikwidowanie 19 000 nieefektywnych kotłów węglowych. Najwięcej miast zaangażowanych w projekt znajduje się w województwie śląskim, małopolskim i na Mazowszu.
W sumie, kwota 160 mln zł zostanie rozlokowana w 11 Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Jak wynika z rozmów, większość pieniędzy zostanie ulokowane w podłączenie obiektów do tej pory ogrzewanych węglem, do miejskich sieci ciepłowniczych lub na zastąpienie kotłów węglowych innymi, ekologicznymi źródłami energii – np. gazowymi. Oprócz wymiany źródeł ciepła, pieniądze zostaną również przeznaczone na kompleksowe termomodernizacje, które będą służyć oszczędności energii i obniżenia kosztów ogrzewania. Bezemisyjny sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej będzie również wspierany instalowaniem kolektorów słonecznych.
Solar-panels-on-roof-uk
Czytaj więcej

PROGRAM LIFE NA LATA 2014-2020

 

Minister Maciej Grabowski i Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha podpisali porozumienie w sprawie współpracy w zakresie wsparcia wdrażania programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE ustanowionego na lata 2014-2020.

 

1216698315

Całkowity budżet programu LIFE na poziomie UE na lata 2014-2020 to ponad 3,4 mld euro. Środki te będą dystrybuowane w ramach dwóch podprogramów:

1. Działania na rzecz środowiska, gdzie wsparcie uzyskają przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami, przyrody i różnorodności biologicznej oraz zarządzania i informacji w zakresie środowiska,

2. Działania na rzecz klimatu,w którym wspierane będą inicjatywy dotyczące łagodzenia i dostosowania do skutków zmiany klimatu oraz zarządzania i informacji w zakresie klimatu.

 

 

Czytaj więcej

Pierwsze wnioski w programie „Prosument” złożone!

 

O programie „Prosument” pisałam już szerzej jakiś czas temu.

Jak na razie dofinansowanie jest dostępne tylko za pośrednictwem gmin, a nie wszystkie gminy chcą z niego skorzystać i nie dla wszystkich wystarczy środków.

Złożone dotychczas aplikacje wskazują, że „Prosumenta” może zdominować fotowoltaika.

Budżet programu, który będzie realizowany do roku 2020, to 600 mln zł.

 

zynjub7vd

Czytaj więcej

Nowy program NFOŚiGW startuje już w maju!

 

Celem programu „Prosument” jest dofinansowanie inwestycji w mikroinstalacje OZE (Odnawialne Źródła Energii).

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie nabór wniosków od 26 maja br.. W pierwszej kolejności wnioski będą przyjmowane od samorządów. Poza samorządami, programem objęte zostaną gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, które będą mogły skorzystać z dotacji oraz korzystnych pożyczek.

Budżet projektu wynosi 600 mln zł z możliwością jego zwiększenia w przypadku dużego zainteresowania.

NFOŚiGW szacuje, że dzięki realizacji programu może powstać od. ok. 6 tys. do 23 tys. mikroinstalacji OZE.

 

 

Czytaj więcej