Centrum Szkoleniowe PTPV

20 listopada na terenie Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego otwarto Centrum Szkoleniowe PTPV. Centrum uzyskało akredytację Urzędu Dozoru Technicznego do organizacji szkoleń w zakresie systemów fotowoltaicznych.
Centrum Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki (PTPV) powstało przy współpracy Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. PTPV uzyskało akredytację Urzędu Dozoru Technicznego do organizacji w Centrum szkoleń w zakresie systemów fotowoltaicznych.
Celem kursów organizowanych przez PTPV jest kompleksowe przygotowanie do pracy instalatorów w zakresie projektowania, montażu, przyłączania do sieci dystrybucynej i monitorowania pracy mikro- oraz małych systemów fotowoltaicznych i umożliwienie im uzyskania tytułu certyfikowanego instalatora poprzez przygotowanie do egzaminu państwowego w Urzędzie Dozoru Technicznego. Certyfikat wydany przez UDT uznawany jest w całej EU.

Related Posts
Systemy fotowoltaiczne, kontra panele słooneczne.
Dotacje na fotowoltanikę